Finance a obchod

Hodnota firmy a její zvyšování představuje hlavní důvod podnikání. Ačkoliv lze hodnotu firmy vnímat subjektivně z pohledu vlastníka, potencionálního kupce, nebo například soudu nabízíme Vám jak ocenění firmy dle specifických potřeb, tak zajištění zvýšení hodnoty firmy.

V rámci našich služeb Vám nabízíme:

Finanční řízení firem

Oceňování firem

Zvyšování hodnoty firem

Obchodní aktivity