Krizový management

Pro krizové řízení rozlišujeme podle závažnosti situace tři základní úrovně, pro které poskytujeme naše zkušené manažery:

  1. Interim management – pro situace zajištění operativy bez výrazných zásahů
  2. Změnový management – pro situace kdy je nezbytné provedení výrazných organizačních, nebo procesních změn
  3. Krizové řízení – pro situace, kdy je firma v tíživé situaci

Více o jednotlivých službách se dozvíte zde: